Firma i Rynek nr 2/2019

[pobierz PDF]
Zapraszamy do zapoznania się z artykułami opublikowanymi w FIRMA i RYNEK – Zeszyty Naukowe ZPSB nr 2019/02 (56).

ISSN: 2657-3245
Wydanie online nr 2019/02 (56)
Data wydania: 08.12.2019

 

Spis treści FIRMA i RYNEK 2/2019 nr 56

 1. Aneta Zelek, Skok płacy minimalnej w Polsce – w drodze do państwa dobrobytu [PDF]
 2. Krzysztof Osiński Program „Rodzina 500+” – próba jego oceny po trzech latach funkcjonowania [PDF]
 3. Władysław Grześkiewicz Sytuacja finansowa samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej po włączeniu do sieci [PDF]
 4. Ireneusz Pszczółka Wpływ porozumień banków centralnych w sprawie złota (Central Banks Gold Agreements) na zmiany w aktywach rezerwowych na świecie [PDF]
 5. Jacek Wiśniewski Rozwój firmy – przykład świetlisty [PDF]
 6. Martyna Diana Kostrzewska Metoda simpleks na przykładzie problemu decyzyjnego przedsiębiorstwa produkującego panele solarne [PDF]
 7. Monika Stankiewicz, Bartłomiej Stankiewicz Narzędzia informatyczne w technologii oczyszczania ścieków na przykładzie oczyszczalni ścieków w gminie Kaczory [PDF]
 8. Agnieszka Pawłowska Wykorzystanie instrumentów polityki rachunkowości w obszarze rzeczowych aktywów trwałych [PDF]
 9. Monika Różycka Czy istnieje „kobiece oblicze sukcesu” w biznesie [PDF]
 10. Aleksandra Rzepecka Wykorzystanie potencjału kompetencyjnego emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych na przykładzie żołnierzy Wojska Polskiego [PDF]
 11. Janusz Materac Benchmarking jako metoda zapożyczania najlepszych rozwiązań [PDF]