Firma i Rynek nr 1/2011

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści artykułów opublikowanych w Zeszytach Naukowych ZPSB FIRMA i RYNEK 1/2011  nr 40.

Spis treści FIRMA i RYNEK 1/2011 nr 40

  1. Ignacy H. Chrzanowski, Factors affecting the viability of a single transport market of BSR. Preliminary concepts
  2. Aneta Zelek, Jörg Schumacher, Carl von Clausewitz’s treatise “On War” and Modern Business – do they go together well?
  3. Zbigniew Kosiorowski, Kultury organizacyjne, ich funkcje oraz możliwości oddziaływania w wybranych fazach życia gospodarczego przedsiębiorstw.
  4. Marta Krawczyk, Skutki polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej
  5. Henryk Kowgier, Wybrane zagadnienia rolnictwa polskiego na tle rolnictwa europejskiego w latach 1970 – 2007
  6. Daria Majewska – Bielecka, Exchange Traded Fund – prosty sposób na dywersyfikację portfela inwestycyjnego
  7. Aneta Zelek, Rezystancja polskiej gospodarki na kryzys gospodarczy – fakty i mity
  8. Leszek Bursiak, Symulacyjna działalność gospodarcza jako wdrożeniowa praktyka biznesowa integrująca wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Case study
  9. Anna Turczak, Zadania, uprawnienia i odpowiedzialność członków zarządu spółki akcyjnej wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości
  10. Harald Zschiedrich (red.), Wirtschaftliche Zusammenarbeit in Grenzregionen. Erwartungen – Bedingungen – Erfahrungen, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2011 – recenzja monografii