Firma i Rynek nr 2/2020

[pobierz PDF]
Zapraszamy do zapoznania się z artykułami opublikowanymi w FIRMA i RYNEK – Zeszyty Naukowe ZPSB nr 2020/02 (58).

 

ISSN: 2657-3245
Wydanie online nr 2020/02 (58)
Data wydania: 09.12.2020

 

Spis treści FIRMA i RYNEK 2/2020 nr 58

  1. Aneta Zelek, V jak Victoria czy L jak lichota – czyli globalna gospodarka po koronakryzysie [PDF]
  2. Kinga Kądziołka, Poziom dywersyfikacji a dochodowość portfela inwestycyjnego na przykładzie portfeli kryptowalut [PDF]
  3. Marcin Cywiński, Koncepcja Smart City w kształtowaniu polityki transportowej miasta Gorzów Wielkopolski [PDF]
  4. Monika Stankiewicz, Bartłomiej Stankiewicz, Efektywność pracy oczyszczalni ścieków w gminie Kaczory [PDF]
  5. Dariusz Łuków, Analiza finansowa narzędziem oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego [PDF]
  6. Janusz Materac, Outsourcing jako koncepcja zarządzania wykorzystywana w Siłach Zbrojnych RP [PDF]
  7. Daria Majewska-Bielecka, Certyfikowanie zawodów księgowych w kontekście ich deregulacji [PDF]