Lista Recenzentów

Zeszyty Naukowe ZPSB FIRMA i RYNEK są czasopismem naukowym, w którym opublikowane artykuły podlegają recenzji naukowej.

Baza Recenzentów

 • dr prof. of Computer Science Rafał A. Angryk
 • dr hab. Prof. US Tomasz Bernat
 • dr Leszek Bursiak
 • dr Michał Bzunek
 • dr Dorota Dżega-Pietruszkiewicz
 • prof. dr hab. Stanisław Flejterski
 • dr hab. Ewa Frąckiewicz
 • dr hab. prof. ZPSB Aleksandra Grzesiuk
 • dr Andrzej Jagodziński
 • prof. dr hab. Jerzy Korczak
 • dr prof. ZPSB Zbigniew Kosiorowski
 • dr Daria Majewska-Bielecka
 • dr prof. ZPSB Grażyna Maniak
 • dr hab. inż. Prof. US Kesra Nermend
 • dr Agnieszka Pawłowska
 • dr Jarosław Poteralski
 • dr Barbara Sypniewska
 • dr hab. Rafał Śliwiński
 • dr hab. prof. US Beata Świecka
 • dr hab. prof. PŁ Agnieszka Zakrzewska – Bielawska
 • dr hab. prof. ZPSB Aneta Zelek