Lista Recenzentów

Zeszyty Naukowe ZPSB FIRMA i RYNEK są czasopismem naukowym, w którym opublikowane artykuły podlegają recenzji naukowej.

Baza Recenzentów

 • dr prof. of Computer Science Rafał A. Angryk
 • prof. US. dr hab.  Tomasz Bernat
 • dr Leszek Bursiak
 • dr Michał Bzunek
 • prof. ZPSB dr Dorota Dżega-Pietruszkiewicz
 • prof. dr hab. Stanisław Flejterski
 • dr hab. Ewa Frąckiewicz
 • prof. ZPSB dr hab.  Aleksandra Grzesiuk
 • dr Andrzej Jagodziński
 • prof. dr hab. Jerzy Korczak
 • prof. ZPSB dr  Zbigniew Kosiorowski
 • prof. ZPSB dr Daria Majewska-Bielecka
 • prof. ZPSB dr Grażyna Maniak
 • prof. US dr hab. inż. Kesra Nermend
 • dr Renata Nowak-Lewandowska
 • prof. ZPSB dr Justyna Osuch-Mallett
 • dr Agnieszka Pawłowska
 • dr Jarosław Poteralski
 • dr Barbara Sypniewska
 • dr hab. Rafał Śliwiński
 • prof. US dr hab. Beata Świecka
 • prof. PŁ dr hab. Agnieszka Zakrzewska – Bielawska
 • prof. ZPSB dr hab. Aneta Zelek