Nagrody i wyróżnienia

W Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu dokładamy wszelkich starań, aby świadczone przez nas usługi edukacyjne, doradcze i badawcze były na jak najwyższym poziomie pod względem merytorycznym technologicznym oraz technicznym, a także by były zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi i przyjętymi przez nas standardami oraz wymaganiami stawianymi przez naszych studentów, pracowników, partnerów biznesowych i otoczenie. Z tego powodu nieustannie pracujemy nad doskonaleniem procesów zachodzących we wszystkich obszarach funkcjonowania naszej Uczelni.

O wysokiej jakości naszej oferty i usług świadczą liczne nagrody i akredytacje otrzymane przez ZPSB, między innymi:

 • akredytacja dla kierunków Ekonomia i Zarządzanie przyznana naszej Uczelni przez Polską Komisję Akredytacyjną
 • nagroda dla Projektu „E-Spektrum” w konkursie „Fundusze dla Nauki 2011” w kategorii Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego
 • klasa profesjonalna nadana programom studiów MBA realizowanych w ZPSB w ratingu SEM FORUM
 • certyfikat „Uczelnia Liderów” uzyskany w II edycji ogólnopolskiego konkursu dla szkół wyższych organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
 • wyróżnienie w kategorii „Innowacyjny Projekt 2011” w konkursie Busole Biznesu organizowanym przez Prezydenta Miasta Szczecina
 • wyróżnienie w organizowanym przez zachodniopomorski magazyn gospodarczy „Świat Biznesu” konkursie „Perły Biznesu 2013” dla realizowanego przez ZPSB projektu „Zegar Biznesu”
 • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Nr 90/2/SZJ/2012 (ISO certyfikat)
 • Certificate of Quality Mangement System No. 90/2/SZJ/2012 (ISO certyfikat ang)
 • statuetka „Orły Wprost” w 2016 roku – nagroda tygodnika Wprost dla przedsiębiorczych i wyjątkowych, którzy w szczególny sposób zasłużyli się dla swoich regionów
 • tytuł „Uczelnia Liderów” na rok 2016/2017 oraz wyróżnienie specjalne PRIMUS 2016 w VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych, prowadzonej przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
 • tytuł „Studia z Przyszłością” dla kierunku Informatyka na studiach I stopnia, nadany w II edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w 2017 roku
 • Nagroda Gospodarcza 2017 Business Club Szczecin (styczeń 2018)
 • Nagroda Pracodawca Roku 2018 w kategorii szkoły współpracujące z biznesem, podczas Gali Północnej Izby Gospodarczej (maj 2018)
 • Rektor Senior prof. Wojciech Olejniczak został laureatem medalu 70-lecia Polskiej Informatyki (maj 2018)
 • Rektor ZPSB prof. Aneta Zelek otrzymała Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego w uznaniu zasług dla rozwoju regionu (styczeń 2020)

Najwyższe standardy kształcenia potwierdza również członkostwo ZPSB w wielu prestiżowych organizacjach i inicjatywach takich jak:

 • AACSB International-The Association to Advance Collegiate Schools of Business
 • Centrum egzaminacyjne The European Language Certificates (TELC)
 • Centrum egzaminacyjne European Computer Driving Licence (ECDL) – Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy w zakresie informatyki
 • Centrum egzaminacyjne European Business Competence Licence (EBcL)
 • International Association of Information Technology Assets Managers (IATAM)
 • European Marketing Confederation (EMC)
 • Assotiation National des Directeurs Commerciaux de France (DFC)
 • Central Consultancy Register (CCR) w Komisji Europejskiej w Brukseli
 • Baltic Sea Virtual Campus Network (BSVC)
 • Baltic Sea Network (BSN)
 • Stowarzyszenie Uniwersytetów Współczesnych Studiów Europejskich (UACES)
 • Europejska Sieć Nauczania na Odległość (EDEN)
 • Europejska Sieć Uniwersytetów Edukacji Ustawicznej (EUCEN)
 • Europejska Sieć Uniwersytetów i ich partnerów w Edukacji (EuroPACE)
 • Konfederacja Pracodawców Polskich
 • Szczeciński Związek Pracodawców
 • Stowarzyszenie Edukacji Menadżerskiej „FORUM”
 • Stowarzyszenie „Business Club Szczecin”
 • Stowarzyszenie Rektorów i Założycieli Uczelni Niepaństwowych
 • Krajowy System Usług „KSU”
 • Fundacja Rozwoju Pomorza Zachodniego
 • Siec Zrównoważonego Rozwoju Obszaru Morza Bałtyckiego (BSSDN)
 • Północna Izba Gospodarcza (PIG)