Współpraca

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz się włączyć w działania badawczo-rozwojowe prowadzone przez naszą Uczelnię? Zostań uczestnikiem jednego z projektów i razem z naszymi zespołami pracuj nad zagadnieniami związanymi z innowacyjnością i efektywnością biznesu. Nawiązując współpracę w tym zakresie z ZPSB możesz:

  • współuczestniczyć w rozwiązywaniu zagadnień z dziedziny ekonomii, zarządzania, informatyki
  • pomagać przy wdrażaniu nowych i innowacyjnych rozwiązań w ramach prac dyplomowych
  • brać udział w realizacji projektów badawczych
  • uczestniczyć w przygotowywaniu projektów w ramach europejskich i krajowych programów badawczo-rozwojowych

Skontaktuj się z nami:
Centrum Rozwoju Biznesu (Dyrektor Generalny dr Dorota Dżega-Pietruszkiewicz)

Adres: ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin
tel: 91 81 49 457
e-mail: crb@zpsb.pl