Rada Programowa

Rada Programowa Zeszytów Naukowych ZPSB FIRMA i RYNEK czuwa nad kierunkiem rozwoju czasopisma oraz uczestniczy w jego tworzeniu.

 • prof. of Computer Science dr Rafał A. Angryk, Georgia State University, Atlanta, USA
 • prof. Universidad Francisco Marroquín Bartolomeo Rafael Bialas, Brand Strategist And Visiting Professor at Universidad Francisco Marroquín Guatemala
 • Professor at University for Physical Education Department of Sport Management dr Sujit Chaudhuri, Associate Professor at University for Physical Education Department of Sport Management, HSZOSZ National Association for HR Professionals, Węgry
 • prof. ZPSB dr hab. Aleksandra Grzesiuk
 • prof. ZPSB dr Justyna Osuch-Mallett
 • prof. dr hab. Wojciech Olejniczak, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin – Przewodniczący Rady Programowej
 • dr Krzysztof Pawłowski, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz
 • prof. dr David Pollard, University of Abertay Dundee, UK
 • prof. dr hab. Piotr Sienkiewicz, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa
 • prof. dr hab. Jan Stępniewski, Uniwersytet Paryż XIII, Francja
 • prof. ZPSB dr hab. Aneta Zelek