Rada Programowa

Rada Programowa Zeszytów Naukowych ZPSB FIRMA i RYNEK czuwa nad kierunkiem rozwoju czasopisma oraz uczestniczy w jego tworzeniu.

  • prof. dr hab. Wojciech Olejniczak, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin – Przewodniczący Rady Programowej
  • prof. dr David Pollard, University of Abertay Dundee, UK
  • prof. dr hab. Jan Stępniewski, Uniwersytet Paryż XIII, Francja
  • dr Krzysztof Pawłowski, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz
  • prof. dr hab. Piotr Sienkiewicz, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa
  • dr  prof. of Computer Science Rafał A. Angryk, Georgia State University, Atlanta, USA
  • dr Sujit Chaudhuri, Associate Professor at University for Physical Education Department of Sport Management, HSZOSZ National Association for HR Professionals, Węgry
  • dr hab. prof. ZPSB Aleksandra Grzesiuk, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin