Firma i Rynek nr 1/2018

[pobierz PDF]
Zapraszamy do zapoznania się z artykułami opublikowanymi w FIRMA i RYNEK – Zeszyty Naukowe ZPSB nr 2018/01 (53).

ISSN: 1429-7221
Wydanie online nr 2018/01 (53)
Data wydania: 09.05.2018/ korekta 04.09.2018

 

Spis treści FIRMA i RYNEK 1/2018 nr 53

 1. Aneta Zelek, O kondycji i perspektywach polskiej gospodarki `2018 – debata z udziałem słuchaczy Programu Executive MBA [PDF]
 2. Zbigniew Kosiorowski, Wybrane zagadnienia zwalczania piractwa w Internecie [PDF]
 3. Justyna Kaźmierczak, CSR Polska na tle wybranych krajów UE. Analiza porównawcza [PDF]
 4. Marcin Cywiński, Koncepcja CSR wobec integracji łańcucha logistycznego [PDF]
 5. Jan Kaźmierski, Relacje partnerskie jako czynnik warunkujący współpracę w strukturach sieciowych [PDF]
 6. Ireneusz Żuchowski, Zjawisko stosowania mobbingu wśród pielęgniarskiej kadry kierowniczej w opinii pielęgniarek/pielęgniarzy [PDF]
 7. Henryk Kowgier, Kilka uwag na temat statystycznej analizy czasowej emigracji Polaków za granicę w latach 2004-2015 [PDF]
 8. Katarzyna Zioło-Gwadera, Młodzież NEET jako wyzwanie współczesnego rynku pracy [PDF]
 9. Kamila Zelga, Konsolidacja controllingu z modelem biznesowym w kontekście działalności przedsiębiorstwa [PDF]
 10. Leszek Bursiak, Renata Garbowski, Diagnosing a company’s situation for organizational effectiveness between 2013 and 2017- Case studies of chosen seaport companies [PDF]
 11. Kinga Kądziołka, Zastosowanie metod grupowania hierarchicznego w strategiach portfelowych [PDF]