Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE w oparciu o zasadę konkurencyjności – dotyczące przygotowania i realizacji programu szkoleniowego nt. projektowania uniwersalnego

Zapraszamy do złożenia oferty przygotowania i realizacji Programu szkoleniowego dla kadry Uczelni pn. „Projektowanie uniwersalne – od świadomości do chęci zmiany”, realizowanego ramach Projektu „ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych” (dalej: Projekt), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, […]

Czytaj wiecej...

Informacja o nierozstrzygnięciu procedury wyboru wykonawcy dot. przygotowania i realizacji Programu szkoleniowego „Projektowanie uniwersalne – od świadomości do chęci zmiany” w oparciu o zasadę konkurencyjności

Dot. Ogłoszenia o wyborze wykonawcy dot.  przygotowania i realizacji Programu szkoleniowego „Projektowanie uniwersalne – od świadomości do chęci zmiany” w oparciu o zasadę konkurencyjności, które znajduje się również na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/125954, nr ogłoszenia: 2022-12173-125954 (w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A019/19 – ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych). Z analizy otrzymanych ofert wynika, iż […]

Czytaj wiecej...

Rozeznanie cenowe – indywidualny dostęp do platformy nauki języków obcych

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu zaprasza do składania ofert cenowych dot. indywidualnego dostępu do platformy do samodzielnej nauki języka obcego, w ramach realizacji projektu „ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy: POWR.03.05.00-00-A019/19. Szczegóły w pliku (PDF): Rozeznanie rynku_jezyki_obce_ZPSB […]

Czytaj wiecej...

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu pakietów medycznych dla pracowników Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, w oparciu o zasadę konkurencyjności.

Zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie profesjonalnej, prywatnej opieki medycznej dla uczestników projektu w ZPSB w postaci pakietów medycznych („Zdrowy Pracownik Silny Biznes – program prozdrowotny dla pracowników ZPSB” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rynek pracy, Działanie 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych oraz przedsięwzięć […]

Czytaj wiecej...

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące przygotowania i realizacji programu szkoleniowego nt. projektowania uniwersalnego, w oparciu o zasadę konkurencyjności

Zapraszamy do złożenia oferty przygotowania i realizacji Programu szkoleniowego dla kadry Uczelni pn. „Projektowanie uniwersalne – od świadomości do chęci zmiany”, realizowanego ramach Projektu „ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych” (dalej: Projekt), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, […]

Czytaj wiecej...

Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia dot. zakupu urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego w oparciu o zasadę konkurencyjności

Dot. Ogłoszenia wyborze wykonawcy dot. zakupu urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego w oparciu o zasadę konkurencyjności, które znajduje się również na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/119823 Nr ogłoszenia: 2022-12173-119823 (w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A019/19 – ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych) Po analizie ofert oraz obliczeniach kryteriów, wynikło iż Oferentem, który otrzymał największą liczbę punktów (100) jest […]

Czytaj wiecej...

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego w oparciu o zasadę konkurencyjności (v3)

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego w oparciu o zasadę konkurencyjności. Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami. Zapytanie w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A019/19 – ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych. Ogłoszenie znajduje się również na stronie:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/119823 Nr ogłoszenia: 2022-12173-119823. Szczegóły w załączonych plikach – do pobrania: Zapytanie_ofertowe_urzadzenie_wielofunkcyjne_ZPSB_v3 (PDF) Zapytanie_ofertowe_urzadzenie_wielofunkcyjne_ZPSB_v3 (Word)

Czytaj wiecej...

Informacja o nierozstrzygnięciu ogłoszenia dot. zakupu urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego w oparciu o zasadę konkurencyjności

Dot. Ogłoszenia wyborze wykonawcy dot. zakupu urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego w oparciu o zasadę konkurencyjności, które znajduje się również na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/116217 Nr ogłoszenia: 2022-12173-116217 (w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A019/19 – ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych) Informujemy, iż w ze względu na błąd zamawiającego w szczegółowym opisie zamówienia, niniejsze ogłoszenie pozostało nierozstrzygnięte.

Czytaj wiecej...

Rozeznanie rynku dotyczące modernizacji/ wymiany systemu bibliotecznego ze starej generacji SOWA 1 na nowy system biblioteczny – aktualizacja

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu zaprasza PONOWNIE do składania ofert cenowych dot. modernizacji/wymiany systemu bibliotecznego ze starej generacji SOWA 1 na nowy system biblioteczny, w ramach realizacji projektu „ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy: POWR.03.05.00-00-A019/19. Szczegóły w […]

Czytaj wiecej...

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego w oparciu o zasadę konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego w oparciu o zasadę konkurencyjności. Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami. (w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A019/19 – ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych) Ogłoszenie znajduje się również na stronie:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/23734 Nr ogłoszenia: 2022-12173-116217. Szczegóły w załączonych plikach – do pobrania: Zapytanie_ofertowe_urzadzenie_wielofunkcyjne_ZPSB_Plus (Word) Zapytanie_ofertowe_urzadzenie_wielofunkcyjne_ZPSB_Plus (PDF) Oferta […]

Czytaj wiecej...