Informacje obligatoryjne

Statut, strategia, regulaminy ZPSB

Wytworzono: 13.02.2019

aktualizacja: 10.03.,2021

Wytworzył: Aneta Zelek – rektor, przewodniczący Senatu ZPSB

Aneta Zelek – rektor, przewodniczący Senatu ZPSB

Opublikowano: 14.02.2019, g. 12:38

aktualizacja: 10.03.2021

Opublikowała: Agata Mikołajczak

Aneta Zelek – rektor, przewodniczący Senatu ZPSB

Wytworzono: 13.02.2019 Wytworzył: Aneta Zelek – rektor, przewodniczący Senatu ZPSB
Opublikowano: 14.02.2019, g. 12:38 Opublikowała: Agata Mikołajczak
Wytworzono: 13.02.2019 Wytworzył: Mirosław Małecki – Kanclerz ZPSB
Opublikowano: 14.02.2019, g. 12:37 Opublikowała: Agata Mikołajczak
Wytworzono: 18.02.2015 Wytworzył: Zbigniew Kosiorowski – pełnomocnik ds. ochrony praw autorskich
Opublikowano: 14.09.2018, g. 15:29 Opublikowała: Agata Mikołajczak
Wytworzono: 13.02.2019 Wytworzył: Aneta Zelek -rektor, przewodniczący Senatu ZPSB
Opublikowano: 14.02.2019, g. g. 12:38 Opublikowała: Agata Mikołajczak
Wytworzono: 10.03.2021 Wytworzył: Aneta Zelek -rektor, przewodniczący Senatu ZPSB
Opublikowano: 23.03.2021.g. 15.04 Opublikowała: Aneta Zelek
Wytworzono: 23.03.2022 Wytworzył: Justyna Osuch-Mallett – rektor, przewodnicząca Senatu ZPSB
Opublikowano: 25.03.2022 g. 11.52 Opublikowała: Agata Mikołajczak
Wytworzono: 1.10.2019 Wytworzył: Aneta Zelek – rektor, przewodniczący Senatu ZPSB
Opublikowano: 09.10.2019 g. 16.23 Opublikowała: Aneta Zelek
Wytworzono: 1.03.2022 Wytworzył: Justyna Osuch-Mallett – rektor, przewodnicząca Senatu ZPSB
Opublikowano: 25.03.2022 g. 11.58 Opublikowała: Agata Mikołąjczak

 

Programy studiów w ZPSB

Wytworzono: 12.08.2018 Wytworzył: Aneta Zelek – rektor, przewodniczący Senatu ZPSB
Opublikowano: 14.09.2018, g. 15:33 Opublikowała: Agata Mikołajczak

Wzorzec dyplomu ZPSB

Wytworzono: 08.10.2020 Wytworzyła: Aneta Zelek – rektor, przewodniczący Senatu ZPSB
Opublikowano: 08.10.2020, g. 15:06 Opublikowała: Agata Mikołajczak

Zasady i tryb przyjmowania na studia w ZPSB

Wytworzono: 23.03.2022 Wytworzył: Justyna Osuch-Mallett – rektor, przewodnicząca Senatu ZPSB
Opublikowano: 25.03.2022, g. 12:09 Opublikowała: Agata Mikołajczak
Wytworzono: 13.02.2019 Wytworzył: Aneta Zelek – rektor, przewodniczący Senatu ZPSB
Opublikowano: 14.02.2019, g. 12:37 Opublikowała: Agata Mikołajczak

Wzór umowy o naukę w ZPSB

Wytworzono: 1.10.2020 Wytworzył: Aneta Zelek – rektor, przewodniczący Senatu ZPSB
Opublikowano: 30.11.2020, g. 10:36 Opublikowała: Agata Mikołajczak

Opłaty

Wytworzono: 1.02.2019 Wytworzył: Mirosław Małecki – Kanclerz ZPSB
Opublikowano: 14.02.2019, g. 12:37 Opublikowała: Agata Mikołajczak
Wytworzono: 30.01.2018 Wytworzył: Mirosław Małecki – Kanclerz ZPSB
Opublikowano: 16.10.2018, g. 13:08 Opublikowała: Agata Mikołajczak

Organizacja roku akad. w ZPSB

Wytworzono:29.05.2020 Wytworzył: Aneta Zelek – rektor, przewodniczący Senatu ZPSB
Opublikowano:08.09.2020, g. 14:57 Opublikowała: Agata Mikołajczak
Wytworzono: 26.02.2021 Wytworzył: Aneta Zelek – rektor, przewodniczący Senatu ZPSB
Opublikowano: 01.03.2020, g. 10:20 Opublikowała: Agata Mikołajczak
Wytworzono: 31.08.2020 Wytworzył: Aneta Zelek – rektor, przewodniczący Senatu ZPSB
Opublikowano: 31.08.2020, g. 13:30 Opublikowała: Agata Mikołajczak

Raport PKA 2020 – Zarządzanie

Wytworzono: 29.11.2020 Wytworzył: Sekretarz PKA
Opublikowano: 03.12.2020 g. 16:46 Opublikowała: Agata Mikołajczak

Informacje o środkach publicznych w ZPSB

Fundusz stypendialny na rok 2019

Opublikowano: 08.04.2019, g. 15:29 Opublikowała: Aneta Zelek

Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych

Opublikowano: 08.04.2019, g. 15:35 Opublikowała: Aneta Zelek

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w ZPSB

Wytworzono: 09.09.2019 Wytworzył: Mirosław Małecki – Kanclerz ZPSB
Opublikowano: 15.02.2021, g. 16:05 Opublikowała: Agata Mikołajczak

Realizowane projekty z udziałem środków UE

1/ „Programiści dla Szczecina – certyfikowane kwalifikacje zawodowe w branży informatycznej” –

 • Źródło finansowania / program operacyjny – dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (nr umowy: RPZP.08.06.00-32-K119/17-01)
 • dofinansowanie projektu – 995 544,00 zł
 • okres realizacji – 2017-10-01 – 2020-03-31
 •  Strona projektu: www.programisci.szczecin.pl

2/ „Spoina- szkoła wyższa integratorem kształcenia zawodowego w modelu LLL”

 • Źródło finansowania / program operacyjny – dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego
 • dofinansowanie projektu: 672 041,25 zł
 • okres realizacji – 01.09.2017 – 31.05.2019
 • Strona projektu: www.ced.org.pl

3/ „Pigułki Kompetencji Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu”

 • Źródło finansowania / program operacyjny – Dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu: POWR.03.01.00-00-T236/18)
 • dofinansowanie projektu – 969 634,00 zł
 • okres realizacji – 2019-02-01 – 2022-03-31
 • www – AL20.zpsb.pl | AML.zpsb.pl
Wytworzono: 2.04.2019 Wytworzył: Aneta Zelek – rektor
Opublikowano: 09.04.2019, g. 10:54 Opublikowała: Aneta Zelek

4/ „MOOC w ZPSB”

 • Źródło finansowania / program operacyjny – Dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu: POWR. 03.01.00-00-W068/18)
 • dofinansowanie projektu – 1 189 272,00 zł
 • okres realizacji – 2019-10-01 – 2022-03-31
Wytworzono: 01.10.2019 Wytworzył:  Aneta Zelek – rektor
Opublikowano: 01.10.2019, g. 14:35 Opublikowała: Aneta Zelek

5/ „ZPSB plus – program zwiększania dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych”

 • Źródło finansowania / program operacyjny – Dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu: POWR. 03.05.00-00-A019/19)
 • dofinansowanie projektu – 3 467 119,01  zł
 • okres realizacji – 2020-01-01 – 2023-12-31
Wytworzono: 30.12.2019 Wytworzył: Justyna Osuch – prorektor
Opublikowano: 04.03.2020, g. 15:51 Opublikowała: Agata Mikołajczak

6/”Zdrowy Pracownik Silny Biznes – program prozdrowotny dla pracowników ZPSB”

 • Źródło finansowania / program operacyjny – Dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: RPZP.06.08.00-32-K005/22-00). 
 • dofinansowanie projektu -418 588,50 zł
 • okres realizacji – 2022-10-01 – 2023-09-30
Wytworzono: 03.10.2022 Wytworzył: Róża Borek – asystent rektora ZPSB, menadżer projektu
Opublikowano: : 03.10.2022, g. 11:43  Opublikowała: Katarzyna Wyrzykowska – Klasa

Polityka jakości ZPSB

Wytworzono: 07.01.2020 Wytworzył:  Daria Majewska – Bielecka – prorektor ds. dydaktyki
Opublikowano: 08.06.2020, g. 16:05 Opublikowała: Aneta Zelek
Opublikowano: 14.09.2018, g. 15:29
Opublikowała: Agata Mikołajczak

Polityka CSR ZPSB

Opublikowano: 14.09.2018, g. 15:29
Opublikowała: Agata Mikołajczak