Informacje obligatoryjne

Statut, strategia, regulaminy ZPSB

Wytworzono: 13.02.2019

aktualizacja: 31.03.2023

Wytworzył: Aneta Zelek – rektor, przewodniczący Senatu ZPSB

Justyna Osuch-Mallett – rektor, przewodniczący Senatu ZPSB

Opublikowano: 14.02.2019, g. 12:38

aktualizacja: 31.03.2023, g. 09:02

Opublikowała: Agata Mikołajczak

Ewelina Lewandowska

Wytworzono: 13.02.2019 Wytworzył: Aneta Zelek – rektor, przewodniczący Senatu ZPSB
Opublikowano: 14.02.2019, g. 12:38 Opublikowała: Agata Mikołajczak
Wytworzono: 13.02.2019 Wytworzył: Mirosław Małecki – Kanclerz ZPSB
Opublikowano: 14.02.2019, g. 12:37 Opublikowała: Agata Mikołajczak
Wytworzono: 18.02.2015 Wytworzył: Zbigniew Kosiorowski – pełnomocnik ds. ochrony praw autorskich
Opublikowano: 14.09.2018, g. 15:29 Opublikowała: Agata Mikołajczak
Wytworzono: 13.02.2019 Wytworzył: Aneta Zelek -rektor, przewodniczący Senatu ZPSB
Opublikowano: 14.02.2019, g. g. 12:38 Opublikowała: Agata Mikołajczak
Wytworzono: 10.03.2021 Wytworzył: Aneta Zelek -rektor, przewodniczący Senatu ZPSB
Opublikowano: 23.03.2021.g. 15.04 Opublikowała: Aneta Zelek
Wytworzono: 23.03.2022 Wytworzył: Justyna Osuch-Mallett – rektor, przewodnicząca Senatu ZPSB
Opublikowano: 25.03.2022 g. 11.52 Opublikowała: Agata Mikołajczak
Wytworzono: 23.03.2023 Wytworzył: Justyna Osuch-Mallett – rektor, przewodnicząca Senatu ZPSB
Opublikowano: 21.11.2023 g. 08:52 Opublikowała: Ewelina Lewandowska
Wytworzono: 19.03.2024 Wytworzył: Justyna Osuch-Mallett – rektor, przewodnicząca Senatu ZPSB
Opublikowano: 12.04.2024 g. 13:19
Opublikowała: Ewelina Lewandowska
Wytworzono: 01.03.2022 Wytworzył: Justyna Osuch-Mallett – rektor, przewodniczący Senatu ZPSB
Opublikowano: 15.02.2023, godz. 14:11 Opublikowała: Dorota Dżega-Pietruszkiewicz
Wytworzono: 1.03.2022 Wytworzył: Justyna Osuch-Mallett – rektor, przewodnicząca Senatu ZPSB
Opublikowano: 25.03.2022 g. 11.58 Opublikowała: Agata Mikołąjczak

Programy studiów w ZPSB

Wytworzono: 12.08.2018 Wytworzył: Aneta Zelek – rektor, przewodniczący Senatu ZPSB
Opublikowano: 14.09.2018, g. 15:33 Opublikowała: Agata Mikołajczak
Wytworzono: 12.08.2018 Wytworzył: Aneta Zelek – rektor, przewodniczący Senatu ZPSB
Opublikowano: 15.02.2023, g. 15:46 Opublikowała: Dorota Dżega-Pietruszkiewicz
Wytworzono: 12.08.2018 Wytworzył: Aneta Zelek – rektor, przewodniczący Senatu ZPSB
Opublikowano: 15.02.2023, g. 15:46 Opublikowała: Dorota Dżega-Pietruszkiewicz
Wytworzono: 12.08.2018 Wytworzył: Aneta Zelek – rektor, przewodniczący Senatu ZPSB
Opublikowano: 15.02.2023, g. 15:46 Opublikowała: Dorota Dżega-Pietruszkiewicz

Wzorzec dyplomu ZPSB – ANS

Informacje ogólne:

Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 31 marca 2023 r. na mocy uchwały Senatu ZPSB nr 2/2023 
Data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru: 22.06.2023 r. 
Okres ważności dokumentu publicznego: BEZTERMINOWO 
Data zakończenia wydawania dyplomów według danego wzoru:  

Wzorce dyplomu:

Opis zabezpieczeń:

Wytworzono: 22.06.2023 Wytworzyła: Justyna Osuch-Mallett – rektor, przewodniczący Senatu ZPSB
Opublikowano: 22.06.2023, g. 15:06 Opublikowała: Ewelina Lewandowska

Zasady i tryb przyjmowania na studia w ZPSB

Wytworzono: 23.03.2022 Wytworzył: Justyna Osuch-Mallett – rektor, przewodnicząca Senatu ZPSB
Opublikowano: 25.03.2022, g. 12:09 Opublikowała: Agata Mikołajczak

Wzory umów o naukę/edukacyjnych wraz z wysokością opłat pobieranych od studentów

Wytworzono: 01.10.2021 Wytworzył: Justyna Osuch-Mallett – rektor, przewodnicząca Senatu ZPSB
Opublikowano: 15.02.2023, godz. 18:12 Opublikowała: Dorota Dżega-Pietruszkiewicz
Wytworzono: 1.10.2020 Wytworzył: Aneta Zelek – rektor, przewodniczący Senatu ZPSB
Opublikowano: 30.11.2020, g. 10:36 Opublikowała: Agata Mikołajczak

Opłaty (archiwum)

Wytworzono: 1.02.2019 Wytworzył: Mirosław Małecki – Kanclerz ZPSB
Opublikowano: 14.02.2019, g. 12:37 Opublikowała: Agata Mikołajczak
Wytworzono: 30.01.2018 Wytworzył: Mirosław Małecki – Kanclerz ZPSB
Opublikowano: 16.10.2018, g. 13:08 Opublikowała: Agata Mikołajczak

Organizacja roku akademickiego w ZPSB

Wytworzono:30.06.2022 Wytworzył: Justyna Osuch-Mallett – rektor, przewodniczący Senatu ZPSB
Opublikowano:15.02.2023, g. 18:16 Opublikowała: Dorota Dżega-Pietruszkiewicz

Raport PKA 2020 – Zarządzanie

Wytworzono: 29.11.2020 Wytworzył: Sekretarz PKA
Opublikowano: 03.12.2020 g. 16:46 Opublikowała: Agata Mikołajczak

Informacje o środkach publicznych w ZPSB

Opublikowano: 16.02.2023, g. 10:40 Opublikowała: Dorota Dżega-Pietruszkiewicz
Opublikowano: 16.02.2023, g. 10:40 Opublikowała: Dorota Dżega-Pietruszkiewicz

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w ZPSB

Wytworzono: 09.09.2019 Wytworzył: Mirosław Małecki – Kanclerz ZPSB
Opublikowano: 15.02.2021, g. 16:05 Opublikowała: Agata Mikołajczak

Realizowane projekty z udziałem środków UE

1/ „ZPSB plus – program zwiększania dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych”

  • Źródło finansowania / program operacyjny – Dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu: POWR. 03.05.00-00-A019/19)
  • dofinansowanie projektu – 3 467 119,01  zł
  • okres realizacji – 2020-01-01 – 2023-12-31
Wytworzono: 30.12.2019 Wytworzył: Justyna Osuch – prorektor
Opublikowano: 04.03.2020, g. 15:51 Opublikowała: Agata Mikołajczak

2/ „Zdrowy Pracownik Silny Biznes – program prozdrowotny dla pracowników ZPSB”

  • Źródło finansowania / program operacyjny – Dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: RPZP.06.08.00-32-K005/22-00). 
  • dofinansowanie projektu -418 588,50 zł
  • okres realizacji – 2022-10-01 – 2023-09-30
Wytworzono: 03.10.2022 Wytworzył: Róża Borek – asystent rektora ZPSB, menadżer projektu
Opublikowano: : 03.10.2022, g. 11:43  Opublikowała: Katarzyna Wyrzykowska – Klasa

Polityka jakości ZPSB

Wytworzono: 07.01.2020 Wytworzył:  Daria Majewska – Bielecka – prorektor ds. dydaktyki
Opublikowano: 08.06.2020, g. 16:05 Opublikowała: Aneta Zelek
Opublikowano: 14.09.2018, g. 15:29
Opublikowała: Agata Mikołajczak

Polityka CSR ZPSB

Opublikowano: 14.09.2018, g. 15:29
Opublikowała: Agata Mikołajczak