Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE na produkcję 4 filmów

ZAPYTANIE OFERTOWE na produkcję 4 filmów reklamowych oraz opracowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej  tych filmów w ramach projektu innowacyjnego testującego „PI – Model Adaptacyjnego Transferu Rozwiązań Innowacyjnych i Eksperckich: MATRIX” realizowanego przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie. Do pobrania: Matrix-Zapytanie-ofertowe-film Matrix-Zapytanie-ofertowe-film – załączniki

Czytaj wiecej...

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług (pracownik ds. procedur)

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług (pracownik ds. procedur) w trakcie realizacji projektu „PI – Model Adaptacyjnego Transferu Rozwiązań Innowacyjnych i Eksperckich: MATRIX” realizowanego przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie. Do pobrania: MATRIX zapytanie ofertowe-pracowanik ds. procedur_07.2015 MATRIX zapytanie ofertowe-pracowanik ds. procedur_07.2015_załączniki

Czytaj wiecej...

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług developerskich w trakcie realizacji projektu „PI – Model Adaptacyjnego Transferu Rozwiązań Innowacyjnych i Eksperckich: MATRIX” realizowanego przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie. Do pobrania: MATRIX zapytanie ofertowe IT 07.2015 MATRIX zapytanie ofertowe IT 07.2015_załączniki

Czytaj wiecej...

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie realizująca projekt pt. „PI-Knowledge@Work – zintegrowany model kształcenia przez całe życie na uczelniach wyższych” (nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-240/11-00), który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy 4.1.1 Wzmocnienie […]

Czytaj wiecej...

ROZEZNANIE CENOWE

Na realizację ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego “Knowledge@Work – zintegrowany model kształcenia ustawicznego przez całe życie na uczelniach wyższych”. Do pobrania: Rozeznanie cenowe na ewaluację zewnętrzną (pdf)

Czytaj wiecej...

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowania koncepcji i kreacji kampanii upowszechniającej i włączającej projektu innowacyjnego testującego „PI – Model Adaptacyjnego Transferu Rozwiązań Innowacyjnych i Eksperckich: MATRIX” realizowanego przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie. Do pobrania: Matrix-Zapytanie-ofertowe-kampania-promocyjna Matrix-Zapytanie-ofertowe-kampania-promocyjna-załączniki

Czytaj wiecej...

Zapytania ofertowe związane z polityką CSR w Uczelni

Usługa audytu organizacyjnego – pobierz – Zapytanie ofertowe audyt organizacyjny ZPSB Usługa audytu usług świadczonych elektronicznie – pobierz – Zapytanie ofertowe audyt procesów usługowych świadczonych w kanałach elektronicznych Usłyga audytu relacji z otoczeniem gospodarczym – pobierz – Zapytanie ofertowe audyt systemu zarządzania relacjami z otoczeniem społecznym i gospodarczym Usługi w zakresie komunikacji społ. CSR – pobierz – Zapytanie ofertowe […]

Czytaj wiecej...