Przetargi

Zapytanie ofertowe nr 1/2019/CED na zorganizowanie i przeprowadzenie 2 kursów zawodowych „Spawacz blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi metodą TIG (141)”

Zapytanie ofertowe nr 3/2018/CED na zorganizowanie i przeprowadzenie 2 kursów zawodowych „Technolog robót wykończeniowych” Do pobrania Załącznik 1 zapytanie ofertowe Kurs Spawacza TIG Załącznik 2 Oferta szkoleniowa_TIG Załącznik 3 Oświadczenie o braku powiązań Ogłoszenie znajduje się również na stronie: bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl Nr ogłoszenia: 1158367      

Czytaj wiecej...

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia certyfikacji kwalifikacji zawodowych w obszarze informatyki o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN w oparciu o zasadę konkurencyjności

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi zorganizowania i przeprowadzenia certyfikacji kwalifikacji zawodowych w obszarze informatyki o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN w oparciu o zasadę konkurencyjności. Do pobrania Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami Ogłoszenie znajduje się również na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1130118 Nr ogłoszenia: 1130118 INFORMACJA O WYNIKU: Nierozstrzygnięte – brak ofert.

Czytaj wiecej...

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji usługi szkoleniowej/zapewnienie kadry trenerskiej o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN w oparciu o zasadę konkurencyjności

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi szkoleniowej/zapewnienie kadry trenerskiej o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN w oparciu o zasadę konkurencyjności Do pobrania Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami Ogłoszenie znajduje się również na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125822 Nr ogłoszenia: 1125822 INFORMACJA O WYNIKU: Nierozstrzygnięte – brak ofert.

Czytaj wiecej...

Informacja o wyborze wykonawcy usługi szkoleniowej/zapewnienie kadry trenerskiej dla realizacji projektu „Programiści dla Szczecina – certyfikowane kwalifikacje zawodowe w branży informatycznej”

W związku z przeprowadzonym ZAPYTANIEM OFERTOWYM dotyczącym realizacji usługi szkoleniowej/zapewnienie kadry trenerskiej o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN w oparciu o zasadę konkurencyjności, dla realizacji projektu „Programiści dla Szczecina – certyfikowane kwalifikacje zawodowe w branży informatycznej”, nr umowy: RPZP.08.06.00-32-K119/17-00 (Nr ogłoszenia: 1118729), uprzejmie informujemy, że zostało wyłonionych 3 wykonawców: 1. Simple Systems Aleksandra Cichowicz, ul. […]

Czytaj wiecej...

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku – na walidację szkoleń

Zapytanie ofertowe w ramach realizacji projektu „Programiści dla Szczecina – certyfikowane kwalifikacje zawodowe w branży informatycznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2010, Działania RPZP.08.06.00 (Nr umowy: RPZP.08.06.00-32-K119/17-00.), w ramach rozeznania rynku. Szczegóły zapytania oraz formularz zgłoszeniowy w załączonym pliku – pobierz Word

Czytaj wiecej...

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji usługi szkoleniowej/zapewnienie kadry trenerskiej o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN w oparciu o zasadę konkurencyjności

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi szkoleniowej/zapewnienie kadry trenerskiej o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN w oparciu o zasadę konkurencyjności Do pobrania Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami Ogłoszenie znajduje się również na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118729 Nr ogłoszenia: 1118729  

Czytaj wiecej...

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku – na zakup produktów

Zapytanie ofertowe w ramach realizacji projektu „Programiści dla Szczecina – certyfikowane kwalifikacje zawodowe w branży informatycznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2010, Działania RPZP.08.06.00 (Nr umowy: RPZP.08.06.00-32-K119/17-00.), w ramach rozeznania rynku. Szczegóły zapytania oraz formularz zgłoszeniowy w załączonym pliku – pobierz Word

Czytaj wiecej...

Informacja o wyborze oferty na kurs „Technolog robót wykończeniowych”

Informacja o wyborze wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie 2 kursów zawodowych „Technolog robót wykończeniowych” w ramach projektu „Spoina- szkoła wyższa integratorem kształcenia zawodowego w modelu LLL” Informujemy, że w postępowaniu 3/2018/CED wyłoniono wykonawcę zlecenia polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 2 kursów zawodowych „Technolog robót wykończeniowych”. Wykonawcą jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Trzebiatowie, ul. Torowa 27, […]

Czytaj wiecej...

Zapytanie ofertowe nr 3/2018/CED na zorganizowanie i przeprowadzenie 2 kursów zawodowych „Technolog robót wykończeniowych”

Zapytanie ofertowe nr 3/2018/CED na zorganizowanie i przeprowadzenie 2 kursów zawodowych „Technolog robót wykończeniowych” Do pobrania 1_Załącznik 1 zapytanie ofertowe Technolog 2_Załącznik oferta szkoleniowa Ogłoszenie znajduje się również na stronie: bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl Nr ogłoszenia: 1106230

Czytaj wiecej...

Zapytanie ofertowe- rozeznanie rynku- na zorganizowanie i realizację dwóch kursów zawodowych pt. „Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV”

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i realizację dwóch kursów zawodowych pt. „Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV”, w ramach projektu „Spoina- szkoła wyższa integratorem kształcenia zawodowego w modelu LLL. (Umowa nr:  RPZP.08.06.00-32-K039/17-00). 1_Zapytanie ofertowe_kurs_uprawnienia_elektryczne

Czytaj wiecej...