Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowania koncepcji i kreacji kampanii upowszechniającej i włączającej projektu innowacyjnego testującego „PI – Model Adaptacyjnego Transferu Rozwiązań Innowacyjnych i Eksperckich: MATRIX” realizowanego przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie. Do pobrania: Matrix-Zapytanie-ofertowe-kampania-promocyjna Matrix-Zapytanie-ofertowe-kampania-promocyjna-załączniki

Czytaj wiecej...

Zapytania ofertowe związane z polityką CSR w Uczelni

Usługa audytu organizacyjnego – pobierz – Zapytanie ofertowe audyt organizacyjny ZPSB Usługa audytu usług świadczonych elektronicznie – pobierz – Zapytanie ofertowe audyt procesów usługowych świadczonych w kanałach elektronicznych Usłyga audytu relacji z otoczeniem gospodarczym – pobierz – Zapytanie ofertowe audyt systemu zarządzania relacjami z otoczeniem społecznym i gospodarczym Usługi w zakresie komunikacji społ. CSR – pobierz – Zapytanie ofertowe […]

Czytaj wiecej...

Zapytanie ofertowe Nr 11 Witryna Pracy

Zapytanie ofertowe Nr 11 Witryna Pracy na realizację ewaluacji zewnętrznej produktu finalnego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „PI-Witryna Pracy 50+ – innowacyjny system kojarzenia popytu i podaży na rynku pracy” realizowanego przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu. Do pobrania: 1_Zapytanie ofertowe Ewaluacja Załącznik nr 1_Strategia wdrażania projektu innowacyjnego […]

Czytaj wiecej...

Zapytanie ofertowe Nr 10 Witryna Pracy

Zapytanie ofertowe Nr 10 Witryna Pracy na produkcję 9 filmów edukacyjnych w ramach projektu „PI-Witryna Pracy 50+ – innowacyjny system kojarzenia popytu i podaży na rynku pracy” realizowanego przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu Do pobrania: 1_Zapytanie ofertowe Film Termin zbierania ofert: 22.04.2014 do godz. 15:00 Data publikacji: 04.04.2014

Czytaj wiecej...

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9 na opracowania koncepcji i kreacji kampanii społecznej oraz kampanii promocyjnej projektu innowacyjnego testującego „PI – Witryna pracy 50+

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9 na opracowania koncepcji i kreacji kampanii społecznej oraz kampanii promocyjnej projektu innowacyjnego testującego „PI – Witryna pracy 50+ – innowacyjny system kojarzenia popytu i podaży na rynku pracy” realizowanego przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie. Do pobrania: 1 WP 50+ Zapytanie ofertowe – kampania promocyjna_wersja_ 03.04.14 Data publikcji: 03.03.2014r

Czytaj wiecej...